СКИ УЧИЛИЩЕ

ЦЕНИ СКИ И СНОУБОРД УЧИЛИЩЕ


Цени основен сезон [1 - 22 декември, 10 март - 17 април ]


ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ

Дни 1 2 3 4 5 6
4 hours 85 155 215 265 305 340
2 hours 55 100 140 170 195 225

МАЛКА ГРУПА (ЦЕНА ЗА 2 ЧОВЕКА)

Дни 1 2 3 4 5 6
4 часа 305 560 770 950 1120 1275
50 лв. на ден за всеки следващ, прибавен към групата
2 часа 190 360 510 640 750 850
40 лв. на ден за всеки следващ, прибавен към групата

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Дни 1 2 3 4 5 6
4 часа 240 460 670 870 1060 1240
2 часа 130 260 390 520 650 780

Цени висок сезон [ 23 декември - 9 март ]


ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ

Дни 1 2 3 4 5 6
4 часа 95 170 235 290 350 390
2 часа 60 110 155 190 210 230

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Дни 1 2 3 4 5 6
4 часа 280 560 810 1050 1230 1400
2 часа 140 280 420 560 700 840

МАЛКА ГРУПА (ЦЕНА ЗА 2 ЧОВЕКА)

Дни 1 2 3 4 5 6
4 часа 335 620 850 1090 1260 1440
55 лв. на ден за всеки следващ, прибавен към групата
2 часа 210 380 530 660 770 870
45 лв. на ден за всеки следващ, прибавен към групата

Цени основен сезон [1 - 22 декември, 10 март - 17 април ]

Цените са за един човек в български лева


ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ

Дни 1 2 3 4 5 6
4 hours 85 155 215 265 305 340
2 hours 55 100 140 170 195 225

МАЛКА ГРУПА (ЦЕНА ЗА 2 ЧОВЕКА)

Дни 1 2 3 4 5 6
4 часа 305 560 770 950 1120 1275
50 лв. на ден за всеки следващ, прибавен към групата
2 часа 190 360 510 640 750 850
40 лв. на ден за всеки следващ, прибавен към групата

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Дни 1 2 3 4 5 6
4 часа 240 460 670 870 1060 1240
2 часа 130 260 390 520 650 780


Цени висок сезон [ 23 декември - 9 март ]

Цените са за един човек в български лева


ГРУПОВО ОБУЧЕНИЕ

Дни 1 2 3 4 5 6
4 часа 95 170 235 290 350 390
2 часа 60 110 155 190 210 230

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Дни 1 2 3 4 5 6
4 часа 280 560 810 1050 1230 1400
2 часа 140 280 420 560 700 840

МАЛКА ГРУПА (ЦЕНА ЗА 2 ЧОВЕКА)

Дни 1 2 3 4 5 6
4 часа 335 620 850 1090 1260 1440
55 лв. на ден за всеки следващ, прибавен към групата
2 часа 210 380 530 660 770 870
45 лв. на ден за всеки следващ, прибавен към групата

ИНФОРМАЦИЯ

Начален час на ски уроците

индивидуална група или индивидуално обучение
2 часа - от 9:00 до 11:00 часа или от 14:00 до 16:00 часа; 4 часа - от 9:00 до 11:00 и от 14:00 до 16:00 часа

групово обучение
2 часа - от 11:00 до 13:00 часа или от 14:00 до 16:00 часа; 4 часа - от 11:00 до 13:00 и от 14:00 до 16:00 часа


Учете се чрез забавление

СКИ И СНОУБОРД УЧИЛИЩЕ


Независимо от нивото ви на каране, винаги можете да станете по-добри. Нашите инструктори ще ви помогнат да направите успешен старт в зимните спортове, ако нямате предишен опит или да надградите техниката си, ако вече знаете основните елементи.


 
Book now